Verlofformulier

Verlof aanvragen. Hoe werkt dat?

Verlof informatie

Het Regionaal Bureau Leerplichtzaken let erop dat u zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld: de leerplichtambtenaren. Alleen in bijzondere gevallen mag de directeur toestemming geven voor afwezigheid van uw kind. In alle andere gevallen beslist de leerplichtambtenaar dat. De directie kan u hierover informeren.

Voor verdere achtergrond informatie verwijzen wij u naar deze folder.

Het aanvraagformulier vrijstelling kunt u hier downloaden: pdf verlofformulier (106 KB)

Het volledig ingevulde formulier kunt u bij de directie van de school inleveren.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed