Footer

Footer

Alfons Ariëns

SKOFV-scholen vervullen een educatieve taak die zij mede vervullen vanuit een stelsel van spirituele en morele waarden, die hun bedding en voedingsbodem vinden in de katholieke traditie. De SKOFV geeft op eigentijdse wijze vorm aan de overdracht van die waarden en normen, die in de christelijke traditie al eeuwenlang richtinggevend zijn.

Ga naar skofv.nl

Contactinformatie

Aanmelden weekinfo