Schoolkalender

2018 - 2019

2019-2020

September
2. Eerste schooldag
16. Deze week startgesprekken
19. Vaste avond ouder- kindgesprekken
20. Schoolreis groepen 1-2
23. Week tegen het pesten
24. Schoolreis groepen 5-6
26. Schoolreis groepen 3-4
Oktober
2. Start kinderboekenweek t/m 13 oktober
4. Dierendag.
5. Dag van de leraar.
9. Studiedag (alle leerlingen vrij)
21 t/m 25. Herfstvakantie
November
4 t/m 8. Groep 8 B8
6. Nationaal schoolontbijt.
11. Sint Maarten.
11. Studiemiddag (leerlingen om 12.00 uur vrij)
19. Adviesgesprekken gr 8
20. Dag van de rechten van het kind
21. Adviesgesprekken gr 8
December
5. Sinterklaas.
23 t/m 3 januari. Kerstvakantie
Januari
21. Studiemiddag kinderen om 12.00 uur vrij
Februari
4. Open dag
6. Schoolkeuzegesprek gr 8
10. Portfolio mee
10. Deze week ouder-kindgesprekken
11. Schoolkeuzegesprek.
18. Vaste avond ouder-kindgesprekken
21. Studiemiddag kinderen om 12.00 uur vrij
24 t/m 28 Voorjaarsvakantie.
Maart
25. Grote rekendag
April
9. Paasviering
10 t/m 13. Goede vrijdag/Pasen
27 t/m 8 mei. Meivakantie
Mei
12. Schoolkorfbal
13. Schoolkorfbal
19. Studiemiddag (leerlingen vanaf 12.00 vrij)
21. Hemelvaart (leerlingen zijn vrij)
22. Leerlingen zijn vrij
Juni
1. Tweede Pinksterdag (leerlingen zijn vrij)
19. Studiedag (alle leerlingen vrij)
16. Vaderdag
15 t/m 18 Avondvierdaagse
29. Portfolio mee
29. Deze week ouder-kind gesprekken
Juli
6. Deze week ouder-kind gesprekken
6. Studiemiddag kinderen om 12.00 uur vrij
8. Studiedag (leerlingen zijn vrij).
17. Laatste schooldag.