Schoolkalender

2019 - 2020

2019-2020

September
2. Eerste schooldag
16. Deze week startgesprekken
19. Vaste avond ouder- kindgesprekken
20. Schoolreis groepen 1-2
23. Week tegen het pesten
24. Schoolreis groepen 5-6
26. Schoolreis groepen 3-4
Oktober
2. Start kinderboekenweek t/m 13 oktober
4. Dierendag.
5. Dag van de leraar.
9. Studiedag (alle leerlingen vrij)
21 t/m 25. Herfstvakantie
November
4 t/m 8. Groep 8 B8
5. Informatieavond groep 8 voortgezet onderwijs
6. Nationaal schoolontbijt.
11. Sint Maarten.
11. Studiemiddag (leerlingen om 12.00 uur vrij)
19. Adviesgesprekken gr 8
20. Dag van de rechten van het kind
21. Adviesgesprekken gr 8
December
5. Sinterklaas.
23 t/m 3 januari. Kerstvakantie
Januari
7. Studiedag, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Februari
4. Open dag
6. Schoolkeuzegesprek gr 8
10. Portfolio mee
10. Deze week ouder-kindgesprekken
11. Schoolkeuzegesprek.
18. Vaste avond ouder-kindgesprekken
21. Studiemiddag kinderen om 12.00 uur vrij
24 t/m 28 Voorjaarsvakantie.
Maart
9. Studiemiddag kleuters. Groep 1 en 2 om 12 uur vrij.
25. Grote rekendag
April
8. Paasviering
9. Studiedag. Leerlingen zijn vrij.
10 t/m 13. Goede vrijdag/Pasen
17. Excursie groep 8 Amsterdam
24. Koningsspelen (afgelast)
27 t/m 8 mei. Meivakantie
Mei
10. Moederdag
12. Schoolkorfbal (afgelast)
13. Schoolkorfbal (afgelast)
19. Studiemiddag (leerlingen vanaf 12.00 vrij)
21. Hemelvaart (leerlingen zijn vrij)
22. Leerlingen zijn vrij
Juni
1. Tweede Pinksterdag (leerlingen zijn vrij)
16. Vaderdag
15 t/m 18 Avondvierdaagse (afgelast)
15 t/m 17 Eindkamp groep 8
19. Studiedag (alle leerlingen vrij)
29. Portfolio mee
29. Deze week ouder-kind gesprekken
Juli
6. Deze week ouder-kind gesprekken
6. Studiemiddag kinderen om 12.00 uur vrij
8. Studiedag (leerlingen zijn vrij).
14. Musical groep 8a
15. Musical groep 8b
17. Laatste schooldag.