Schoolkalender

2020 - 2021

2020-2021

Augustus
31. Eerste schooldag
September
8. Popleerorkest groep 7 en 8
14. Deze week startgesprekken
15. Popleerorkest groep 7 en 8
17. Vaste avond ouder- kindgesprekken
21. Week tegen het pesten
23. Kinderpostzegelactie
29. Popleerorkest groep 7 en 8
30. Studiedag (alle leerlingen vrij)
30. Start Kinderboekenweek, thema 'En toen...'
Oktober
2. Start kinderboekenweek t/m 13 oktober
4. Dierendag.
5. Dag van de leraar.
6. Popleerorkest groep 7 en 8
12. Deze week schoolkamp - groepen 7
13. Schoolkamp groepen 6
14. Schoolkamp groepen 5
19 t/m 23. Herfstvakantie
27. Popleerorkest groep 7 en 8
November
3. Popleerorkest groep 7 en 8
3. Informatieavond VO
4. Nationaal Schoolontbijt
6. Week van Mediawijsheid t/m 13 november
9. Afname toetsen B8 in groepen 8
11. Sint Maarten.
17. Popleerorkest groep 7 en 8 - generale repetitie en concert
20. Dag van de rechten van het kind
24. Adviesgesprekken gr 8
26. Adviesgesprekken gr 8
December
3. Tentoonstelling surprises
4. Sinterklaasfeest
5. Sinterklaas.
17. Kerstviering
21 t/m 1 januari. Kerstvakantie
25 en 26. Kerst
Januari
22. Vrije dag groepen 1 en 2
25. Vrije dag groepen 1 en 2
25. Portfolio's groepen 8 mee
Februari
1. Portfolio mee groepen 1 t/m 7
1. Deze week doorverwijzingsgesprekken gr. 8
2. Open dag
12. Carnaval op school
14. Carnaval
16. Vaste avond ouder-kindgesprekken
22 t/m 26 Voorjaarsvakantie.
Maart
24. Grote rekendag
April
1. Paasviering
2. Goede Vrijdag
4 en 5. Pasen
12. Start Ramadan
19. Deze periode afname eindtoets gr. 8
27. Koningsdag
23. Koningsspelen
26 t/m 7 mei. Meivakantie
Mei
9. Moederdag
10. Week van de Lentekriebels t/m 21 mei
11. Einde Ramadan
12. Suikerfeest
13. Hemelvaartsdag (leerlingen zijn vrij)
14. Leerlingen zijn vrij
24. Tweede Pinksterdag (leerlingen zijn vrij)
31. Eindkamp gr. 8 t/m woe 2 juni
Juni
3. Groep 8 vrij
4. Studiedag (alle leerlingen vrij)
18. Studiedag groep 1 en 2
20. Vaderdag
21. Studiedag groep 1 en 2
28. Portfolio mee
30. Deze week ouder-kind gesprekken
Juli
1. Vaste avond ouder-kindgesprekken
13. Musical groep 8a
13. Doorschuifmiddag
14. Musical groep 8b
15. Laatste schooldag groep 8
16. Laatste schooldag.
19. Start zomervakantie