Schoolkalender

2019 - 2020

2019-2020

September
2. Eerste schooldag
16. Deze week startgesprekken
19. Vaste avond ouder- kindgesprekken
20. Schoolreis groepen 1-2
23. Week tegen het pesten
24. Schoolreis groepen 5-6
26. Schoolreis groepen 3-4
Oktober
2. Start kinderboekenweek t/m 13 oktober
4. Dierendag.
5. Dag van de leraar.
9. Studiedag (alle leerlingen vrij)
21 t/m 25. Herfstvakantie
November
4 t/m 8. Groep 8 B8
5. Informatieavond groep 8 voortgezet onderwijs
6. Nationaal schoolontbijt.
11. Sint Maarten.
11. Studiemiddag (leerlingen om 12.00 uur vrij)
19. Adviesgesprekken gr 8
20. Dag van de rechten van het kind
21. Adviesgesprekken gr 8
December
5. Sinterklaas.
23 t/m 3 januari. Kerstvakantie
Januari
7. Studiedag, leerlingen vanaf 12.00 uur vrij
Februari
4. Open dag
6. Schoolkeuzegesprek gr 8
10. Portfolio mee
10. Deze week ouder-kindgesprekken
11. Schoolkeuzegesprek.
18. Vaste avond ouder-kindgesprekken
21. Studiemiddag kinderen om 12.00 uur vrij
24 t/m 28 Voorjaarsvakantie.
Maart
9. Studiemiddag kleuters. Groep 1 en 2 om 12 uur vrij.
25. Grote rekendag
April
8. Paasviering
9. Studiedag. Leerlingen zijn vrij.
10 t/m 13. Goede vrijdag/Pasen
17. Excursie groep 8 Amsterdam
24. Koningsspelen (afgelast)
27 t/m 8 mei. Meivakantie
Mei
10. Moederdag
12. Schoolkorfbal (afgelast)
13. Schoolkorfbal (afgelast)
21. Hemelvaart (leerlingen zijn vrij)
22. Leerlingen zijn vrij
Juni
1. Tweede Pinksterdag (leerlingen zijn vrij)
16. Vaderdag
15 t/m 18 Avondvierdaagse (afgelast)
15 t/m 17 Eindkamp groep 8 (afgelast)
19. Studiedag (alle leerlingen vrij)
29. Portfolio mee
29. Deze week ouder-kind gesprekken
Juli
6. Deze week ouder-kind gesprekken
6. Studiemiddag kinderen om 12.00 uur vrij
7. Musical groep 8a
9. Musical groep 8b
14. Musical groep 8b
15. Musical groep 8a
17. Laatste schooldag.