Zeeluwe

“Passend onderwijs”

Over passend onderwijs binnen Zeeluwe

Zeeluwe is een samenwerkingsverband voor Primair Onderwijs waarbinnen de aangesloten besturen Passend Basisonderwijs organiseren. Zeeluwe wil meer kinderen binnen het reguliere onderwijs opvangen. Met de aangesloten (externe) partijen worden gezamenlijk afspraken gemaakt om de onderwijszorg voor kinderen en jeugdigen van 4 t/m 20 jaar in de regio zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Doel is om kinderen en jeugdigen een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen laten volgen en voor hen Passend Onderwijs mogelijk te maken als dat nodig is.

Onze visie

Passend Onderwijs betekent dat alle leerlingen naar school gaan en dat zij Passend Onderwijs en zo nodig een adequaat zorgaanbod krijgen. We realiseren ons dat er grenzen zijn aan ons onderwijs-zorgaanbod. Denk aan leerlingen met zeer ernstige leer- en gedragsstoornissen. Het samenwerkingsverband doet er alles aan om het onderwijs-zorgaanbod thuisnabij te realiseren. Regionaal gaan wij voor een continuüm van onderwijsvoorzieningen met doorgaande leerlijnen van voorschoolse voorzieningen via Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO) en Middelbaar Onderwijs (MBO). Met waar nodig ook doorgaande leer- en begeleidingslijnen naar het (voortgezet) speciaal onderwijs [(V)SO]. Verschillende arrangementen binnen regulier onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs maken dit mogelijk.

Zeeluwe | Samenwerkingsverband voor primair onderwijs

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed