Overblijf

Overblijfouders, strippenkaarten en regels

Stadsweiden

Op onze school is het mogelijk om op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag over te blijven. Voor de onderbouw alleen op maandag, dinsdag en donderdag. Het overblijven gebeurt onder toezicht en verantwoordelijkheid van ouders. De kosten van het overblijven bedragen € 1,25 per keer en worden betaald door middel van een strippenkaart. De aangeschafte kaart blijft t/m groep 8 gelden. We nemen geen contanten aan. Kaarten kunt u aanschaffen door het geld over te maken op IBAN NL23INGB0009484654 t.n.v. Overblijf Alfons Ariëns onder vermelding van de naam van uw kind en de groep.

Kaarten kosten:

10 strippenkaart € 12,50
30 strippenkaart € 35,00

Met dit geld worden vergoedingen voor de overblijfouders en speelmateriaal en extraatjes voor de kinderen betaald. De strippenkaarten bewaren wij op school voor onze administratie. Zodra de kaart vol is krijgt u een melding dat u een nieuwe strippenkaart moet aanschaffen. Als u uw kind wilt laten overblijven dan kunt u dit opschrijven in de overblijfagenda, deze vindt u op de bar in de hal.  Vaste overblijfdagen worden gemeld via een formulier.
Geef de kinderen een gezond lunchpakketje mee. Vaak blijven kinderen op vaste dagen over, dan hoeft u alleen in de agenda te vermelden wanneer ze niet komen. Aangemelde kinderen die tussen de middag meegaan met een ander, moeten zich vooraf afmelden bij de leerkracht en de overblijf.

De overblijfouders:

  • houden toezicht op het ordelijk verloop van het eten en het klaarzetten en het opruimen van de tafels en stoelen
  • bepalen of er binnen of buiten gespeeld wordt
  • registreren welke kinderen overblijven
  • ontvangen hiervoor een vergoeding

De kinderen die overblijven:

  • houden zich aan de gedragsregels van de school
  • komen niet in andere ruimtes dan die welke voor het overblijven zijn bedoeld
  • gaan niet van het schoolterrein af
  • gaan niet zonder toestemming weg van de overblijfgroep

Om het toezichthouden van de overblijfouders niet extra te belasten, mogen de andere kinderen ‘s-middags niet voor 13.05 uur op de speelpleinen bij de Klaproospad (bovenbouw) komen. De onderbouw-leerlingen mogen om 13.00u naar binnen. Voor die tijd zijn de pleinen alleen bestemd voor de kinderen die overblijven.

Tenslotte:

De verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken tijdens het overblijven berust bij de overblijfouders. Ouders van overblijvende kinderen dienen hun kind(eren) erop te wijzen dat zij zich moeten houden aan de regels van de overblijf. Maakt uw kind gebruik van de overblijf, of lijkt het u leuk om te helpen? Dan kunt u een steentje bijdragen door u aan rte melden als overblijfkracht. Voor informatie en vragen kunt u terecht bij het aanspreekpunt voor school: Loes Brouwer (administratie) of overblijfonderbouw@alfonsariens.nl en overblijfbovenbouw@alfonsariens.nl