Oudervereniging

Achtergrond, activiteiten en ouderbijdrage

Achtergrond

Als ouders en verzorgers van leerlingen van de Alfons Ariëns bent u automatisch lid van de oudervereniging. Gedurende het schooljaarwordt er gemiddeld om de zes weken vergaderd. Van de vergaderingen die er worden gehouden zijn er twee algemene ledenvergaderingen. Deze zijn aan het begin en aan het einde van het schooljaar. Bij de vergaderingen is altijd een leerkracht vanuit het team aanwezig. Alle vergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor iedere ouder/ verzorger. Tijdens deze vergaderingen worden o.a. de activiteiten en de financiën besproken. De data van de vergaderingen worden in de weekinfo en op de website vermeld.

Activiteiten

De oudervereniging zet zich samen met de leerkrachten in bij het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van diverse activiteitenvoor de leerlingen van de Alfons Ariëns gedurende het schooljaar. Enkele voorbeelden van deze activiteiten zijn: Schoolreis, Sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdagen, de avondvierdaagse en een hapje en een drankje bij de eindmusical van groep acht. De oudervereniging helpt ook tijdens de 10 min. gesprekken en open dagen. De hulp van ouders/ verzorgers tijdens deze activiteiten is altijd van harte welkom. Met behulp van de ouderhulplijst kunnen ouders voortijdig per activiteit aangeven of ze mee willen helpen.

Oudervereniging

OV-leden

vergaderdata 2023

vergaderdata
31-08-2023
05-10-2023
09-11-2023
14-12-2023

Waaruit bestaat de oudervereniging?

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een voorzitter, penningmeeste, secretaris en een aantal algemene leden.De bestuursleden worden uit de leden van de oudervereniging gekozen voor een periode van minimaal drie jaar. Het kiezen van de bestuursleden vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering.

De oudervereniging bestaat uit:

Sylvia Westhuis voorzitter
Mirte Herzog secretaris
Arianne Gerards-Pater penningmeester
Ayse Kilic lid
Samantha Hup lid
Mariola Dadema-Hahmann lid
Janet Hulzebos lid

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage (VOB)

 Voor allerlei activiteiten is geld nodig. Niet alle zaken kunnen door de school betaald worden. De Oudervereniging neem de kosten van een aantal activiteiten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening. Hiervoor vraagt de oudervereniging jaarlijks aan de ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage. De oudervereniging CoinJoin beheert deze gelden en deze zijn bedoeld voor activiteiten die de school niet uit de reguliere middelen kan bekostigen. De directeur en de oudervereniging hebben regelmatig overleg over de inzet van de gelden.

De vrijwillige ouderbijdrage van onze school is vastgesteld op €15,00 per kind. Het is voor ouders/verzorgers mogelijk om de vastgestelde ouderbijdrage per kind aan te vullen met een schenking. De betalingen lopen per schooljaar 2022/2023 via Parro/Schoolkassa en worden uitgevoerd door de oudervereniging.

Onze school mag via de vrijwillige ouderbijdrage een geldelijke bijdrage aan u als ouders/verzorgers vragen, om extra activiteiten zoals een feest/viering (bv Sinterklaas, Kerst, Pasen), sportdag/toernooi of een excursie te kunnen bekostigen. Soms worden naast de vrijwillige ouderbijdrage ook nog andere kosten in rekening gebracht, zoals de kosten voor de schoolkamp/schoolreisje.

Scholen mogen zelf de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage bepalen, zolang zij daar de medezeggenschapsraad bij betrekken en zij de wettelijke voorschriften naleven. Wanneer de vrijwillige ouderbijdrage voor u een financiële drempel vormt, kunt u de directeur benaderen om samen naar de mogelijkheden te kijken.

Contact

Wilt u in contact komen met iemand van de oudervereniging, dan kunt u dit doen door een mailtje te sturen of een brief in het vakje van de oudervereniging op school te leggen.

Het e-mailadres van de oudervereniging locatie Stadsweiden is : oudervereniging@alfonsariens.nl

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed