Oudervereniging

Achtergrond, activiteiten en ouderbijdrage

Achtergrond

Als ouders en verzorgers van leerlingen van de Alfons Ariëns bent u automatisch lid van de oudervereniging. Gedurende het schooljaarwordt er gemiddeld om de zes weken vergaderd. Van de vergaderingen die er worden gehouden zijn er twee algemene ledenvergaderingen. Deze zijn aan het begin en aan het einde van het schooljaar. Bij de vergaderingen is altijd een leerkracht vanuit het team aanwezig. Alle vergaderingen zijn openbaar en dus toegankelijk voor iedere ouder/ verzorger. Tijdens deze vergaderingen worden o.a. de activiteiten en de financiën besproken. De data van de vergaderingen worden in de weekinfo en op de website vermeld.

Activiteiten

De oudervereniging zet zich samen met de leerkrachten in bij het voorbereiden, organiseren en uitvoeren van diverse activiteitenvoor de leerlingen van de Alfons Ariëns gedurende het schooljaar. Enkele voorbeelden van deze activiteiten zijn: Schoolreis, Sinterklaasfeest, kerstfeest, sportdagen, de avondvierdaagse en een hapje en een drankje bij de eindmusical van groep acht. De oudervereniging helpt ook tijdens de 10 min. gesprekken en open dagen. De hulp van ouders/ verzorgers tijdens deze activiteiten is altijd van harte welkom. Met behulp van de ouderhulplijst kunnen ouders voortijdig per activiteit aangeven of ze mee willen helpen.

Oudervereniging

Image-1

vergaderdata 2021-2022

vergaderdata
08-09-202113-10-2021
17-11-202105-12-2021
09-02-202223-03-2022
11-05-202215-06-2022

Waaruit bestaat de oudervereniging?

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit een voorzitter, penningmeeste, secretaris en een aantal algemene leden.De bestuursleden worden uit de leden van de oudervereniging gekozen voor een periode van minimaal drie jaar. Het kiezen van de bestuursleden vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering.

De oudervereniging bestaat uit:

Dianne Ruis-Fernandesvoorzitter
Veronique Bentsinksecretaris
Arianne Gerards-Paterpenningmeester
Ayse Kiliclid
Rivka Roozelid
Sylvia Westhuislid
Mariola Dadema Hahmannlid

Ouderbijdrage

In Nederland wordt het basisonderwijs door de overheid bekostigd. De activiteiten die niet met het onderwijs te maken hebben worden niet bekostigd door de overheid. Om deze activiteiten toch uit te kunnen voeren vraagt de oudervereniging middels een brief een vrijwillige bijdrage aan de ouder/verzorger om op deze wijze de kosten te kunnen dekken. Zonder deze vrijwillige bijdrage is het voor de Alfons Ariëns niet mogelijk om extra activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en andere activiteiten te organiseren. De hoogte van dit bedrag wordt tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Vriendelijk verzoeken wij u de ouderbijdrage over te maken op rekeningnummer NL69 INGB 0001 8506 05, t.n.v. OV Alfons Ariëns te Harderwijk.
Onder vermelding van: voor- en achternaam van uw kind(eren) + groep

Contact

Wilt u in contact komen met iemand van de oudervereniging, dan kunt u dit doen door een mailtje te sturen of een brief in het vakje van de oudervereniging op school te leggen.

Het e-mailadres van de oudervereniging locatie Stadsweiden is : oudervereniging@alfonsariens.nl