Mediasnack: Tips voor online sociaal gedrag

Tips voor online sociaal gedrag

Waarom worden mensen online soms zo gemeen? Denk aan haatdragende opmerkingen, scheldpartijen, dreigementen, kleineren, pesten…

Onderzoek van Bitescience laat zien dat wat mensen denken dat normaal is, een grote invloed heeft op hoe ze zich online gedragen. Dit noemen we sociale normen. Sociale normen zijn de ideeën die mensen hebben over wat anderen doen en wat zij als acceptabel beschouwen.
Bitescience geeft opvoeders de volgende tips om online sociaal gedrag te stimuleren:

Positief voorbeeld

Toon zelf online vriendelijkheid. Laat zien hoe je positieve reacties plaatst en anderen aanmoedigt. Praat met je kinderen over waarom dit belangrijk is.

Keur online kwetsend gedrag van anderen af

Leer je kinderen hoe ze ongepast gedrag online kunnen herkennen en melden. Betrek ze bij het gesprek over de verantwoordelijkheid van alle gebruikers om een positieve online omgeving te behouden.

Verwijder kwetsende reacties

Leg uit waarom respectvol online gedrag belangrijk is. Bespreek samen de impact van onaardige opmerkingen en waarom het verwijderen ervan kan helpen.

Maak duidelijke regels

Stel samen met je kinderen duidelijke regels op voor online gedrag. Bespreek de consequenties van het niet volgen van deze regels en laat hen begrijpen waarom deze regels er zijn.

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed