Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van kinderen/ouders en het personeel van de Alfons Ariëns.

Achtergrond MR

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van kinderen/ouders en het personeel van de Alfons Ariëns. Ze praat en beslist mee over zaken die van belang zijn voor de kinderen en het personeel. De MR van de Alfons Ariëns bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden en vergadert zes keer per jaar.

De oudergeleding wordt via een verkiezing aangesteld. Op het moment dat er een vacature is in de oudergeleding van de MR, wordt door de MR een verkiezing uitgeschreven. Iedere ouder krijgt zo de kans zich verkiesbaar te stellen. Degene met de meeste stemmen wordt vervolgens lid van de MR met een zittingstermijn van in principe drie jaar. De personeelsgeleding worden vanuit het team gekozen. De MR werkt binnen de kaders van de wet op de medezeggenschapsraad en heeft bij veel bestuurlijke zaken instemmings- of adviesrecht. Over uiteenlopende onderwerpen wordt meegedacht en worden besluiten genomen.

Leden

In de MR hebben zowel leerkrachten als ouders zitting.
U kunt de MR-leden bereiken door te mailen naar: mr@alfonsariens.nl

De vergaderingen van de MR worden gehouden op:

De oudergeleding bestaat uit:
Ralf Timmers en John van Meerveld.
De personeelsgeleding bestaat uit:
juf Annemarie Karssen-Vervoorn en juf Shirley Depenbrock.

Vergaderrooster MR en GMR

De vergaderingen van de MR worden gehouden op:

do6-09-2018
di9-10-2018
do6-12-2018
ma4-02-2019
d04-04-2019
di4-06-2019

Notulen

Documenten