Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van kinderen/ouders en het personeel van de Alfons Ariëns.

Achtergrond MR

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van kinderen/ouders en het personeel van de Alfons Ariëns. Ze praat en beslist mee over zaken die van belang zijn voor de kinderen en het personeel. De MR van de Alfons Ariënsschool bestaat uit vier ouders en vier personeelsleden en vergadert zes keer per jaar. Aan het einde van het schooljaar 2017-2018 zal de MR zich opsplitsen i.v.m. de verzelfstandiging van de locatie Wolderweide.  

De oudergeleding wordt via een verkiezing aangesteld. Op het moment dat er een vacature is in de oudergeleding van de MR, wordt door de MR een verkiezing uitgeschreven. Iedere ouder krijgt zo de kans zich verkiesbaar te stellen. Degene met de meeste stemmen wordt vervolgens lid van de MR met een zittingstermijn van in principe drie jaar. De personeelsgeleding worden vanuit het team gekozen. De MR werkt binnen de kaders van de wet op de medezeggenschapsraad en heeft bij veel bestuurlijke zaken instemmings- of adviesrecht. Over uiteenlopende onderwerpen wordt meegedacht en worden besluiten genomen. 

Leden

In de MR hebben zowel leerkrachten als ouders zitting.
U kunt de MR-leden bereiken door te mailen naar: mr@alfonsariens.nl

De oudergeleding bestaat uit:
John van Meerveld, Ralf Timmers, Daniëlle te Kaat, Erwin Bommerson.
De personeelsgeleding bestaat uit:
juf Nurcan, juf Shirley, juf Melinda, juf Carola.

Vergaderrooster MR en GMR

De vergaderingen van de MR worden gehouden op:

do 14 septemberMRStadsweiden
di21 novemberMRDrielanden
do18 januariMRStadsweiden
di20  maartMRDrielanden
di21   juniMRStadsweiden

Notulen