Kleuterinfo

Samenwerkend leren!
m_Alfons_Ariens_onderbouw_13aa

Stadsweiden

Kleuterinfo

Deze informatie is geschreven voor (nieuwe) ouders van kinderen in groep 1 en 2. In dit boekje geven wij veel praktische informatie over de kleutergroepen. Algemene informatie over school en onderwijs kunt u nalezen in de schoolgids.

Wij geven u een korte beschrijving van het dagprogramma. Niet alle kinderen vertellen evenveel over school als ze ’s middags thuiskomen. Wat voor de kinderen op school vanzelfsprekend is, is voor ouders soms moeilijk te volgen. Wij proberen u een beeld te geven van wat er op school gebeurt, zodat u de verhalen van uw kind beter kunt plaatsen en gericht vragen kunt stellen over wat ze hebben gedaan op school.

Wij adviseren u deze informatie goed door te lezen. Mocht u na het lezen hiervan nog informatie missen dan zijn wij altijd bereid om u van deze informatie te voorzien.

Inleiding

Samenwerkend leren
Binnen onze school vinden wij het belangrijk dat kinderen van en met elkaar kunnen leren.
Het niveauverschil van de kinderen dwingt de leerkracht het lesaanbod af te stemmen op de leerlingen. Wij willen er voor zorgen dat er een breed en gedifferentieerd onderwijsaanbod is voor de leerlingen.
In de klassen zetten wij coöperatief leren (samenwerkend leren) in. Door gebruik te maken van coöperatieve werkvormen, worden kinderen meer gedwongen om samen te werken.
Kenmerkend voor coöperatief of samenwerkend leren is de noodzaak voor leerlingen om bij het uitvoeren van een opdracht met elkaar samen te werken. De klas wordt ingedeeld in kleine groepen leerlingen. In deze groepen moeten zij met elkaar overleggen over de leerstof, elkaar uitleg en informatie geven. De achterliggende gedachte van deze vorm van leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. Het coöperatief leren is niet geheel gericht op de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid en kennis, maar juist ook om de ander verder te helpen met de kwaliteiten die het kind zelf al bezit. Binnen coöperatief leren worden de leerlingen uitgedaagd om zelf initiatief te nemen, elkaar te helpen en problemen samen op te lossen.

Dagprogramma

Om kwart over acht gaan de deuren van de school open.
De kinderen hangen hun jas en tas op bij hun eigen naam of plaatje aan de kapstok in de hal of in de gang.
In verband met de drukte bij binnenkomst willen wij u vragen kinderwagens in de hal of in de gang te laten staan.

Het eerste kwartier van de ochtend is het open entree. Kinderen mogen vanaf kwart over acht binnen komen en iets kiezen van het kiesbord. De kinderen hangen hun naamkaartje bij een activiteit naar keuze. De bedoeling van de open entree is dat u samen met uw kind een activiteit kunt opstarten, zoals een boekje (voor)lezen, kleuren, tekenen, puzzelen, computeren, etc. Om half negen neemt u afscheid van uw kind. Mocht uw kind moeite hebben met afscheid nemen, probeer het dan toch kort te houden en breng uw kind even bij de juf. Zij kunnen dan samen even zwaaien en iets kiezen van het kiesbord. Het kan ook zijn dat uw kind in de kring begint, dan kunt u samen met uw kind even een boek lezen.

Zodra de kinderen hebben opgeruimd beginnen we met de dagopening. Als eerste worden de namen opgelezen en wordt de absentielijst ingevuld. Daarna wordt gekeken wie er die dag de helpende handjes zijn. Zij mogen die dag de juf helpen en naast haar zitten. Vervolgens wordt het ochtendprogramma besproken aan de hand van de dagritmekaarten. Op deze kaarten staan activiteiten afgebeeld die we in de juiste volgorde ophangen zodat de kinderen kunnen zien hoe de ochtend eruit ziet.

Na de dagopening starten we met een kringactiviteit. De kringactiviteiten variëren van een reken- of taalactiviteit tot dramatische expressie of een muziekles. De kringactiviteiten staan meestal in het teken van een bepaald thema (zie thematisch onderwijs).

Iedere ochtend spelen en werken de kinderen in de klas. Tijdens de speelwerkles spelen de kinderen in de hoeken of werken ze met materialen aan tafel. De materialen zijn verdeeld over de volgende kasten/hoeken:

Rode kast: puzzels
Gele kast: constructiemateriaal
Witte kast: kleur en vorm
Groene kast: teken- en knutselmaterialen
Oranje kast: ontwikkelingsmateriaal
Paarse kast: voorbereidend lees-/schrijfmateriaal
Roze kast: gezelschapsspelletjes

Tijdens het werken lopen wij rond en begeleiden wij kinderen (zie zelfstandig werken). De speelwerkles duurt drie kwartier tot een uur. Wij geven tijdig aan dat we gaan opruimen zodat de kinderen hun spel kunnen afronden. Als het tijd is om op te ruimen leggen alle kinderen hun werk neer. De kinderen krijgen instructies over het opruimen. Kinderen die iets willen laten zien aan papa of mama mogen hun werk laten liggen met hun naamkaartje erbij. Vaak wordt de werkles met de kinderen geëvalueerd in de kring. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het opruimen.

Halverwege de ochtend is er voor de kinderen gelegenheid om een van huis meegebracht tussendoortje en drinken te nuttigen (zie eten en drinken). Op maandag is het waterdag. Op dinsdag en donderdag is het fruitdag in de hele school. Wij stimuleren het om deze dagen fruit mee te nemen.

De kinderen hebben op meerdere momenten bewegingsonderwijs. Voor de lessen bewegingsonderwijs maken wij o.a. gebruik van de methodes ‘Bewegen in het speellokaal’ en ‘Beter bewegen met kleuters’. De lessen bestaan uit verschillende onderdelen zoals bewegen op muziek, kringspelletjes, oefeningen met materialen zoals ballen, ringen en hoepels, groot materiaal, tikspelen etc. Wij gymmen in de speelzaal en af en toe mogen wij gebruik maken van de grote gymzaal.

De dagen dat de kinderen geen bewegingsonderwijs krijgen, spelen wij buiten. Als het droog is, kunnen de kinderen gebruik maken van het buitenspelmateriaal. De kinderen mogen vrij spelen.

Het kan zijn dat uw kind zich niet lekker voelt, net ziek is geweest of om een andere reden niet buiten mag spelen. Wilt u dit ’s ochtends aan ons doorgeven, zodat wij hier rekening mee kunnen houden?

Aan het eind van de ochtend sluiten we af in de kring. De spullen uit de spullendoos worden uitgedeeld en wij zingen nog een liedje of spelen een spelletje. De kinderen gaan naar buiten en blijven bij hun eigen leerkracht wachten totdat ze worden opgehaald.

Het middagprogramma komt voor een deel overeen met het ochtendprogramma.

Praktische informatie

Bewegingsonderwijs
De kinderen krijgen gymlessen in de speelzaal. Af en toe mogen wij gebruik maken van de grote gymzaal.
De kinderen gymmen in ondergoed en een hemd. Tevens dragen de kinderen gymschoenen voor de veiligheid en om meer grip te hebben bij bepaalde activiteiten. U kunt de gymschoenen gedurende het schooljaar op school laten liggen, zodat we ze altijd bij de hand hebben. Veel kinderen kunnen hun veters nog niet strikken, onze voorkeur gaat daarom uit naar gymschoenen met elastiek of een klittenbandsluiting.

Bijzonderheden
Voor en na schooltijd kunt u altijd bij de groepsleerkracht terecht om iets door te geven of te vragen. Houdt u er rekening mee dat deze momenten niet geschikt zijn voor een uitgebreid gesprek. Als u rustig iets wilt bespreken met de groepsleerkracht van uw kind kunt u een afspraak maken voor een ander moment. Als u iets wilt doorgeven kunt u dat ook op een briefje schrijven en aan ons geven bij binnenkomst.
Wij vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen ouders en school. Wij willen u dan ook vragen ons op de hoogte te houden van bijzonderheden in de thuissituatie die van invloed kunnen zijn op het functioneren van uw kind, zodat wij daar op school rekening mee kunnen houden.

Eten en drinken
Halverwege de ochtend gaan we eten en drinken. De kinderen mogen een beker melk of sap drinken en een gezond tussendoortje nuttigen zoals fruit, ontbijtkoek of een rijstwafel. Snoep vinden wij voor dit moment niet geschikt, brood alleen in overleg met de leerkracht. Geeft u niet te veel mee? Omdat wij niet voor alle kinderen het fruit kunnen schoonmaken, stellen wij het op prijs
als het fruit door het kind zelf kan worden schoongemaakt of schoongemaakt wordt meegegeven. Wilt u er voor zorgen dat de bekers goed zijn dichtgedraaid en wilt u op de bekers en bakjes de naam van uw kind schrijven?

Jassen en tassen
Het gebruik van een luizencape is verplicht bij ons op school. U kunt voor €6.00 een luizencape aanschaffen op school (zie voor meer informatie de schoolgids). De jassen mogen de kinderen in de luizencape ophangen aan de kapstokken in de hal. De tassen kunnen erbij worden gehangen. Vergeet u niet de naam van uw kind op zijn/haar jas en tas te vermelden.

Open entree
Elke morgen mogen kinderen bij binnenkomst een activiteit kiezen op het kiesbord. Ouders kunnen tot half negen samen met hun kind een boekje (voor)lezen, kleuren, tekenen, puzzelen, computeren of een spelletje doen. Om half negen gaat de bel en neemt u afscheid van uw kind. ‘s Middags is er geen open entree. Vaak starten de kinderen in de kring waar ze een boekje kunnen lezen. Soms ligt er ontwikkelingsmateriaal klaar op de tafels. Hier kunnen ze dan iets van kiezen. Dit wordt van tevoren aan de kinderen verteld

Schooltelevisie
Iedere week kijken we naar een programma van schooltv. zoals van Koekeloere, hoelahoep etc..
Naast schooltv. kijken wij ook naar themauitzendingen rond Sinterklaas.

Speelgoed
Het is niet de bedoeling dat kinderen dagelijks speelgoed mee naar school nemen. Mocht het toch gebeuren dat uw kind heel graag iets wil laten zien, dan kan dat in de spullendoos bewaard worden. Aan het einde van de ochtend of middag wordt alles uit de spullendoos uitgedeeld.
Incidenteel worden speelgoedochtenden georganiseerd. Dit wordt door middel van een kaartje op de deur aangegeven. Op die ochtend mogen kinderen hun eigen speelgoed mee naar school nemen. Wij vragen u geen speelgoed mee te geven dat makkelijk stuk kan gaan of waarvan kleine onderdelen kunnen kwijtraken.

Thematisch onderwijs
In de onderbouw werken wij thematisch. Thema’s zijn bij uitstek geschikt om de link te leggen naar de samenleving. De leerkracht draagt een onderwerp aan, de actualiteit doet dat of de tijd van het jaar (bv. het seizoen) geeft voldoende aanleiding. Aan de hand van het gekozen thema wordt samen met de kinderen een woordweb ingevuld. De kinderen vertellen wat hun associaties zijn bij het thema. Vervolgens gaat de leerkracht samen met de kinderen ideeën/activiteiten bedenken die passen binnen het thema. Door hier samen
met de kinderen over na te denken weet de leerkracht waar de belangstelling van de kinderen ligt. De inbreng van de kinderen is groot bij de voorbereiding van het thema, waardoor de betrokkenheid van de kinderen hoog is.

Weekinfo
Elke week verschijnt de weekinfo. Hiermee houden wij u op de hoogte van wat er speelt op school. De weekinfo hangt bij elke klas op de deur en is tevens te bekijken op onze website: www.alfonsariens.nl (onderaan de homepagina).
Wij vragen u om de weekinfo elke week goed te lezen, zodat u op de hoogte blijft. U kunt zich inschrijven op de website www.alfonsariens.nl, bij het tabblad weekinfo onderaan de homepagina, om de weekinfo per mail te ontvangen.
Blijft u de deur van de klas in de gaten houden. Hierop staat informatie en mededelingen betreffende de klas.

Trakteren
Trakteren op een verjaardag maakt van de dag een extra feest. Wij zijn een ‘gezonde school’. Dit houdt in dat we o.a.  gezond trakteren op school. We denken dan aan traktaties met bv. fruit, worst, komkommer, tomaat. In de centrale hal staat een bak met traktatie-ideeën.
Er zijn kinderen die een dieet hebben of bepaalde producten niet mogen gebruiken. U kunt hierover contact opnemen met de groepsleerkracht.

Verslagen
Ieder kind heeft een eigen verslagboekje. Hierin worden de resultaten van uw kind van de afgelopen periode genoteerd. Twee keer per jaar (februari en juni) krijgen de kinderen het verslagboekje mee naar huis. Nieuwe kinderen krijgen hun eerste verslagboekje als ze minimaal zes lesweken naar school gaan. Wel worden de ouders uitgenodigd voor de 10-minutengesprekken.
Het verslagboekje moet na een aantal weken weer worden ingeleverd bij de groepsleerkracht. Na de zomervakantie wordt het verslag aangevuld met bladen voor de nieuwe groep. Pas na groep 8 mag uw kind het verslag houden.
Driemaal per jaar plannen wij voor alle kinderen 10-minutengesprekken. Op deze momenten kunt u met de leerkracht praten over de ontwikkeling van uw kind.

Zelfredzaamheid
Wij besteden op school veel aandacht aan zelfredzaamheid. De kinderen leren het meest door zoveel mogelijk zelf te doen. Wij stimuleren de kinderen zichzelf aan en uit te kleden voor en na de gymles, zelf naar de wc te gaan en billen af te vegen, zelf de jas aan te trekken, veters te strikken, etc. Wij leren de kinderen samen te werken en zelf oplossingen te bedenken voor problemen waar ze in eerste instantie niet uit komen, bijvoorbeeld door de hulp in te schakelen van een ander kind.

Zelfstandig werken
Tijdens de speelwerklessen laten wij de kinderen regelmatig zelfstandig werken. Zelfstandig werken houdt voor de kinderen in dat ze gedurende een korte periode zonder hulp van de leerkracht spelen of werken aan een opdracht.
Voordat de kinderen aan het werk gaan vertelt de leerkracht dat er zelfstandig gewerkt gaat worden. De leerkracht bespreekt de afspraken met de kinderen die gelden tijdens het zelfstandig werken. De leerkracht loopt rond en helpt kinderen op weg of beantwoordt eventuele vragen.
Als alle kinderen aan het werk zijn, wordt er een grote kleurendobbelsteen op rood gezet en gaat de leerkracht aan de slag met een individuele leerling of een groepje kinderen.
Tijdens het zelfstandig werken mogen de kinderen niet bij de leerkracht komen. Ze moeten zelf proberen hun probleem op te lossen of de hulp van een ander kind inschakelen.
Na ongeveer tien minuten wordt de dobbelsteen op groen gezet en loopt de leerkracht weer een rondje en helpt kinderen waar nodig. Ook wordt het moment dat er zelfstandig gewerkt is, kort geëvalueerd.

Ziekmelding
Iedere dag noteren wij welke kinderen afwezig zijn. Daarom is het van belang dat u de school waarschuwt als er wat bijzonders aan de hand is. Als er geen melding is geweest van afwezigheid, registreert de school het verzuim als ongeoorloofd. Deze regel is een direct uitvloeisel van de leerplicht. Bovendien is het erg belangrijk dat ouders en school weten waar het kind onder schooltijd is. Wij vragen u dan ook om uw kind vóór 8.15 uur ziek te melden bij de betreffende groepsleerkracht. Dit geldt ook voor kinderen die vier jaar zijn en nog niet onder de leerplicht vallen. Wij kunnen ons goed voorstellen dat u besluit uw kind een middag thuis te houden omdat het erg moe is, maar wij willen hier wel graag van op de hoogte worden gesteld.