BSO

Buitenschoolse opvang

Over de BSO

Kinderen die na school naar een BSO gaan worden opgehaald in de kleuterhal in de onderbouw.

De medewerkers van de betreffende BSO halen de kinderen daar op.

Informatie vanuit de gemeente Harderwijk: https://www.harderwijk.nl/leven/kinderopvang_3147