Bovenbouw

Groep 6, 7 en 8
m_20160908_102523

Welkom in de bovenbouw

De groepen 6, 7 en 8 behoren tot de bovenbouw van KBS Alfons Ariens. In deze groepen worden de kinderen verantwoordelijker voor hun eigen leren Ze leren doelen te stellen, zelfstandig te werken, te plannen en te evalueren én ze leren problemen zelf op te lossen. Ook sociale vaardigheden krijgen ruim aandacht.

Aan het eind van groep 7 wordt de Cito Entree toets afgenomen. Deze toets geeft samen met de andere schoolresultaten een compleet beeld van de basisvaardigheden op de onderdelen taal, rekenen/wiskunde en studievaardigheden. Aan het eind van groep 7 wordt er een voorlopig advies voor het best passende brugklastype gegeven.

Groep 8 staat voor een groot deel in het teken van een goede voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Tijdens de doorverwijzingsgesprekken wordt er een uitstroomadvies gegeven, de leerlingen maken de eindtoets, ze gaan op schoolreis naar Amsterdam en het jaar wordt afgesloten met het eindkamp en de musical.

Een blik op de bovenbouw

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Demos

Color Skin

Header Style

Layout

Wide
Boxed