Nieuws

Vignetten bewegen en gezonde school

Vignetten Bewegen en Voeding gezonde school Alfons Ariëns feestelijk onthuld

Een gezonde school is een school die effectief aandacht aan gezondheid besteedt. Op basisschool Alfons Ariens werden op dinsdag 24 oktober de vignetten voor voeding en bewegen feestelijk onthuld. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Gezonde voeding en genoeg beweging dragen bij aan een goede ontwikkeling van kinderen. Gezonde leerlingen presteren beter!

Om in aanmerking te komen voor het Vignet Gezonde School moet de school voldoen aan de basisvoorwaarden voor gezondheid en de criteria van tenminste één thema. Scholen kunnen in aanmerking komen voor themacertificaten op verschillende thema’s waaronder: voeding, sport en bewegen, mediawijsheid of bijvoorbeeld hygiëne. Basisschool Alfons Ariens voldoet aan het vignet voor voeding en sport en bewegen.

Het vignet voeding gaat over gezond eten en drinken. Denk hierbij aan lessen over gezonde voeding en het stimuleren van gezond eetgedrag van leerlingen tijdens de ochtendpauze, de lunch, en bij traktaties. Eten is kiezen! En we hebben veel te kiezen. Neem ik een appel of koek mee naar school? Les ik mijn dorst met cola of water? Ouders spelen hierbij een grote rol, maar ook de betrokkenheid van directie, onderwijzend personeel en ouderraad/medezeggenschapsraad spelen een belangrijke rol bij het invoeren en doen slagen van voedingsbeleid.

Binnen het thema bewegen gaat het om stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen. Denk hierbij aan het geven van kwalitatief goede lessen bewegingsonderwijs onder andere onder leiding van een vakleerkracht. Maar ook de ruime speelplaats waar kinderen fijn kunnen bewegen en het deelnemen aan verschillende schoolsporttoernooien.

Leave a comment